Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

Reposted fromFlau Flau viaslova slova
8376 f9ee
Reposted fromsohryu sohryu viaslova slova
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viapkz451 pkz451
9724 ec56
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaslova slova
0262 a00c 500
Reposted fromenn0 enn0 viaslova slova
Czy kochałeś kiedyś kogoś tak bardzo, że ledwo mogłeś oddychać?
— Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viapkz451 pkz451
1684 7c4c 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viancmsp ncmsp
Reposted fromFlau Flau viancmsp ncmsp
0957 d012 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszpaqus szpaqus
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viancmsp ncmsp
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
8965 7e73 500
Reposted frommessinhead messinhead viapodprzykrywka podprzykrywka
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viapodprzykrywka podprzykrywka
Moje życie to jedno wielkie, niedokończone samobójstwo.
— Barbara Rosiek
Reposted fromwhodare whodare viapkz451 pkz451
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viapodprzykrywka podprzykrywka
Wiesz co najbardziej boli? Gdy idziesz w te same miejsca, bez tych samych ludzi.
Reposted fromgdybam gdybam viapkz451 pkz451
1133 7a62
Reposted frompaki paki viapodprzykrywka podprzykrywka
0892 03a0 500
Reposted fromMacManus MacManus viapodprzykrywka podprzykrywka
0980 7685 500
2899 ddcb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl